Українська Греко-Католицька Церква
в Росії

Катихизм
Головна
 
 
 
 
Наші блаженні
 
 
 
Духовні науки
 
Гостьова
 
Пишіть нам

СТАРИЙ ЗАВІТ

  ПЕРШИЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВІРИ

“Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого й невидимого”.

Господь Бог

Кожна людина може за допомогою свого розуму, вникнувши у сотворений світ і премудрий лад у ньому, дійти до ствердження, або бодай до майже певного здогаду, що існує всемогутнє, безмежно мудре, інше як цей світ, єство – відвічний Творець цього світу. Те єство – це Господь Бог. Але людський розум заслабий, щоб міг докладніше пізнати Бога, яким Він є і яка Його воля. Тому з милосердя і любови до людей, Господь Бог сам повчив їх про Себе, користуючись при цьому засобами, що відповідали зрілості та спроможності сприймання людей, які находилися на первісному щаблі свого розвитку й духової культури. Священописателі описують цей спосіб самооб ' явлювання Бога доступними первісній людині образами, за поміччю яких Господь Бог себе об ' являв: Господь Бог появляється в подобі людини, промовляє людським словом, виявляє Свою присутність у силах і явищах природи: у вогні, бурі чи хмарі.

Самого ж Бога ніхто ніколи не бачив і бачити не може, бо Бог, це найчистіший дух, а духа тілесними очима не можна бачити. Органи людини – очі, вуха, дотик і інші, схоплюють тільки невеличку скалю природних явищ; вони зовсім неспроможні і нездатні до того, щоб зауважити наскрізь духове єство чи його діткнутися. Для людських змислів це духове єство недосяжне, бо сила змислового пізнання є неспівмірна до предмету спостереження, дослідження чи пізнання, тобто у відношенні до Господа Бога, що є чистий дух.

У цьому людському безсиллі приходить нам до помочі Святе Письмо, яке вчить нас про Бога таке:

а) Бог є найчистіший дух;
б) Бог є всемогутній Вседержитель. Він може вчинити все, що бажає, і як всемогутній піддержує ціле буття у всесвіті;
в) Він є Творець неба й землі і всього, що є на небі і на землі, або інакше – Він є Творець вселенної, тобто видимого і невидимого світу;
г) Бог є наш небесний Отець, а ми Його сотворіння і діти, бо Він не тільки все покликав до буття, чи то – все сотворив, але й усім управляє та як рідний батько дбає про кожне сотворіння, зокрема про людину;
?) Бог є наш Господь і Суддя, що за добре нагороджує, а за зле карає;
д) Бог є сама Правда, сама Доброта і сама Любов;
е) Бог є несотворений, вічний, незмінний, всюдиприсутній, всезнаючий, найсвятіший, наймудріший, найсправедливіший, наймилосердніший, найвірніший;
є) Бог є лише один, але в трьох Особах: Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, що їх одним іменем звемо Пресвята Тройця.

І тому саме, що таким є Господь Бог, Святе Письмо повчає і напоумлює нас:

“Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всією силою твоєю і всіми мислями твоїми”.

Хто це Господь Бог?

Господь Бог – це найдосконаліше єство, найчистіший дух, Творець неба і землі, тобто всієї вселенної, видимого і невидимого світу.

Чи Господа Бога можна бачити?

Господа Бога не можна бачити, бо Бог є Дух і не має тіла.

Що таке дух?

Дух – це безсмертна і нетілесна істота, обдарована розумом і свобідною волею.

Відколи існує Господь Бог?

Господь Бог не має в часі ні початку ні кінця. Він завжди був, є і буде. Тому кажемо: Бог є вічний.

Де є Господь Бог?

Господь Бог є всюди, на кожному місці та у всьому, що сотворив та піддержує в бутті. Тому кажемо: Бог є всюдиприсутній.

Що Господь Бог знає?

Господь Бог знає все, що було, що є і що буде. Тому кажемо: Бог є всезнаючий.

Що може вчинити Господь Бог?

Господь Бог може все вчинити, бо для Нього нема нічого неможливого. Тому кажемо: Бог є всемогутній.

* * *

Господь Бог є нашим найліпшим Отцем, що дає нам все, чого потребуємо до життя. Він любить нас і дбає про нас. Завжди, у кожній потребі, звертайся до Нього з повним довір ' ям. Він поможе. Безумними та пустими зве Святе Письмо людей, які не хочуть знати Бога. Слухаймо голосу Бога, а не голосу безумних людей. Вже старовинні мудреці-філософи, які не знали нічого про Боже об ' явлення, писали, що кожна людина знає і відчуває, що існує Господь Бог та що нема народу без віри в надземське єство – Бога. А наша народня мудрість висловлює свою віру в прислів ' ї: Без Бога ані до порога.

   
| Головна | Наші парафії | Наші новини | Наші блаженні | Катихизм| Молитовник | Духовні науки | Гостьова | Пишіть нам |
 
Hosted by uCoz